Borçlar Hukuku Ders Notları PDF Linki 👇👇👇

Borçlar Genel Ders Notları AÖF Borçlar Genel Kitabı PDF

Bu Ders Notu Hakkında

Hukuk ders notları denince akla gelen en kaliteli notlardan bazıları, Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanan ve aslında kitap olan notlar. Çok kapsamlı ve başarılı bir açıköğretim sistemi olan Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin faydalanabilecekleri materyalleri de bizzat oluşturuyor. Borçlar hukuku ders notları sayfamızdaki bu borçlar genel ders notu da, Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış. Aramalarda “AÖF borçlar genel pdf” yazarak buraya geldiyseniz doğru yerdesiniz 😂

AÖF borçlar genel kitabı, Şubat 2019  tarihli, yani oldukça yeni bir ders kaynağı. Ayrıca tüm AÖF hukuk notları gibi bu da çok güzel hazırlanmış, görsel olarak çalışmayı kolaylaştırmak için her şey yapılmış. Dahası, borçlar genel kitaplarının en az 500-600 sayfa olduğu piyasada 240 sayfada her şeyi anlatmayı başarmış!

Adeta bir borçlar hukuku genel hükümler ders kitabı olduğu için, borçlar hukukunun tüm konularını kapsadığını söyleyebiliriz. Yine de bazı konu başlıklarını yazalım:

 • Borç ilişkisinin tarafları
 • Edim çeşitleri
 • Cins parça borcu ayrımı
 • Borç ilişkisinden doğan haklar
 • Def’i çeşitleri
 • Borç ilişkisinden doğan yükümlülükler
 • Sorumluluk
 • Eksik borç
 • Hukuki işlemin unsurları
 • İcap-kabul
 • Sözleşmenin geçerlilik şartları
 • Muvazaa
 • İrade bozuklukları
 • Genel işlem koşulu
 • Temsil
 • Haksız fiil
 • Tazminat
 • Sebepsiz zenginleşme
 • Zamanaşımı
 • Sorumluluk türleri
 • Borcu sona erdiren haller
 • Borca aykırılık halleri
 • İfa

 

İndirme linkini yazının sonunda bulabilirsiniz.

 

Borçlar Hukuku ders notları bundan ibaret değil. Paylaştığımız tüm Borçlar Hukuku Ders Notlarına göz atmayı unutmayın! Ayrıca çalıştığınız konuları pekiştirmek için Borçlar Hukuku Pratikleri de sitemizde mevcut.

Borçlar Hukukunu halletiyseniz, diğer 2. Sınıf Ders Notlarına geçebilirsiniz. Borçlar Hukuku dışında Ceza Hukuku, Hukuk Felsefesi, İdare Hukuku, Milletlerarası Genel Hukuk ve Hukuk Tarihi ders notları ilgili başlıklara yüklendi. 2. Sınıf Pratikleri de ilgili linkte!

 

Borçlar Hukuku Ders Notları PDF Linki 👇👇👇

Borçlar Genel Ders Notları AÖF Borçlar Genel Kitabı PDF