İcra Hukuku ders notu olarak ilk paylaştığımız not, Anadolu Üniversitesi icra hukuku ders kitabının özeti. Anadolu Üniversitesi uzaktan eğitim işini iyi bildiği için, hazırladıkları kitaplar ve ders notları çok iyi oluyor. Özet niteliğindeki bu ders notu da çok özenle hazırlanmış, kolay okunan ve güzel tasarımlı bir ders notu.

Bu icra hukuku ders notu şu konu başlıklarını ihtiva ediyor:

 • İcra hukuku hakkında genel bilgiler
 • İcra iflas hukukuna giriş
 • İcra hukukunun genel hükümleri
 • İcra organları
 • İcra takibinin tarafları
 • İcra hukukunda şikayet
 • İcra harç ve giderleri
 • İcra hukukunda tebligat
 • İcra hukukunda süreler
 • İcra hukukunda tatil ve talik halleri
 • Genel haciz yolu ile takip talebi
 • Ödeme emri ve ödeme emrine itiraz
 • İtirazın hükümden düşürülmesi
 • İcra hukukunda mal beyanı
 • Menfi tespit ve istirdat davası
 • İcra takibinin iptal ve taliki
 • Haciz
 • Borcun taksitle ödenmesi
 • İhtiyati haciz
 • Satış
 • Paraya çevirme ve paraların paylaştırılması
 • Borç ödemeden aciz belgesi
 • Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip
 • Genel olarak ilamlı icra
 • İlam ve ilam niteliğindeki belgeler
 • İcranın iadesi
 • İcranın geri bırakılması
 • İlamın gereğinin yerine getirilmesi
 • Genel olarak rehnin paraya çevrilmesi
 • Taşınır rehninin paraya çevrilmesi
 • Taşınmaz rehninin paraya çevrilmesi

Kusura bakmayın gaza gelmişiz ve neredeyse tüm notu yazmışız. Gördüğünüz gibi not kısa; ama konuları kapsamlı. Bu ders notu size sınav başarısı getirmez, sınavdan önce veya derse çalışmaya başlamadan önce bir genel okuma yapmak için ise harika! Tabi kaç kişi dersi çalışmadan önce ön çalışma yapıyor bilemiyoruz…

İcra ve İflas Hukuku dersi de çok boyutlu bir ders. İş hukuku ve sosyal güvenlikte, deniz ticareti ve sigorta hukukunda, ticaret hukukunda karşılaştığımız dersin bölünmesi meselesi icra iflasta da var. Tabi hangi bölümler olduğunu çok düşünmenize gerek yok: İcra Hukuk ve İflas Hukuku. Bölümler ayrılmış; ancak icra hukuku ve iflas hukukuna ilişkin hükümler İcra İflas Kanunu isimli tek bir kanunda. 

İcra iflas hukuku dışındaki derslere de bakmanızı öneririz! Tüm hukuk fakültesi 4.sınıf ders notlarını sitemizde bulabilirsiniz. Tabi alttan dersi olanlar hukuk fakültesi 1.sınıf ders notları, hukuk fakültesi 2.sınıf ders notları ve hukuk fakültesi 3.sınıf ders notları da tabi ki sitemizde mevcut!

İndirme linkini yazının sonunda bulabilirsiniz.