Çevre Hukuku Ders Notu PDF Linki :

İÜHF 2018-2019 Çevre Hukuku Ses Kaydı Ders Notu

Bu Ders Notu Hakkında

Bir hukuk fakültesinde ne kadar çok seçmeli ders varsa, o fakülte o kadar iyidir. Seçmeli ders vermek temel hukuk derslerini vermeye benzemez, ciddi bir uzmanlaşma gerektirir. Çevre hukuku dersi bazı fakültelerde seçmeli ders olarak veriliyor, bunlardan biri de İstanbul Hukuk. 2019 yılında derslerin ses kaydı notlarını üretip yayımlamaya başlayan İMECE grubu tarafından hazırlanmış. Çevre hukuku ders notu bulma sorunu olan bir yerde böyle bir hizmeti yapanlara ne kadar teşekkür etsek az!

Dikkat ederseniz dersin adı çevre hukuku, halbuki çevre hukukunun özel hukuk, ceza hukuku, idare hukuku boyutları var. O kadar ki bazı fakültelerde örneğin ceza çevre hukuku olarak ayrı dersler bile açılmış durumda. Bugün paylaştığımız ders notu ise spesifik olarak birini değil, çevre hukukuna ilişkin tüm meseleleri ortaya koyuyor.

Çevre hukukunun en iyi notlarından biri olan bu ders notunda şu konular mevcut:

 • Çevre hukuku disiplini
 • Çevre hukukunun ortaya çıkışı
 • Kendi içindeki çelişkisi
 • Çevre hukuku sorunsalı
 • Çevre sorunlarının ortaya çıkmasındaki faktörler
 • Çevre hukukunun konusu nedir?
 • Tehlikenin savuşturulması ilkesi
 • Risk ve tehlike önleme ilkesi
 • 20.yy çevre düzenlemeleri
 • Hukuk değer yaklaşımları
 • Çevre hukukunda kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı
 • Çevre hukukunun diğer bilimlerle ilişkisi
 • Çevre hukukunun diğer hukuk alanlarıyla ilişkisi
 • Çevre hukukunun amacı
 • Korunma ve sürdürülebilir kalkınma
 • Yeşil büyüme
 • Çevre hukukuna hakim olan temel ilkeler
 • Kirleten öder ilkesi
 • İhtiyat ilkesi
 • Katılım ilkesi
 • Entegrasyon ilkesi

Çevre hukukuna ilişkin bir ders kitabı bulmak zor, ders notları da çok kısıtlı. Dolayısıyla bu çevre hukuku ders notunu mutlaka edinmelisiniz!

İndirme linkini yazının sonunda bulabilirsiniz.

Eğer daha ciddi dersler istiyorsanız bizde hepsi mevcut! Hukuk fakültesinin en zor derslerinden medeni usul hukuku çalışabilirsiniz. Neredeyse göreceğiniz her kavram size bildiklerinizi unutturacak bir ders istiyorsanız o da mevcut. Evet idare hukukundan bahsediyoruz, isteyene en iyi notlarımızdan bazıları bu derse ilişkin. Üçlemeyi tamamlamak isteyenler için ceza hukuku dersi için notlarımız çeşitli, borçlar hukuku ders notlarının da ondan aşağı kalır yanı yok.