Yine tek dersi verdiğimiz bir not. Deniz ticareti hukuku ders notu. Öyle çok uzun ve ayrıntılı değil; ama güzel özellikleri var. Bir kere her şeye kısa kısa da olsa değinilmiş. Ayrıca çok pratik bilgiler verilmiş, sınavda karşılaşabileceğiniz durumlara ilişkin bazı notlar düşülmüş. Dahası, notun en sonunda örnek sorular ve kısa cevapları verilmiş. Daha ne olsun!

Bu sayfadaki not, Deniz Ticareti Hukukunun tüm konularını içeriyor; ancak oldukça kısa. Kısalık bir avantaj olsa da, sadece bu ders notunun okunması ve sınava girilmesi öğrencileri başarısızlığa sürükleyebilir. Biz Hukuk Sebili olarak, ders notlarının kitapların yerini tutmasını istemiyoruz. Ders notlarına daha çok ikincil bir kaynak, farklı bir okuma deneyimi sunması açısından başvurulmasını tavsiye ediyor ve önemsiyoruz. Bu tip “hatırlatıcı ders notları” diyebileceğimiz kısa özetler ise, sınava yakın zamanlarda, konu tekrarı yapıp kendinizi görebilmeniz için kullanıldığında en yüksek verimi verecektir. Yoksa sadece bu notu okuyayım sınava gireyim derseniz, hiç kalmayı beklemediğiniz deniz ticareti hukuku size sürpriz yapabilir…

Deniz ticareti hukuku genelde öğrenciler tarafından hafife alınan derslerden biri. Diğerleri kadar zor olmasa da, son senenizde bir kaza olmaması için bu dersleri ciddiye almanızı tavsiye ederiz. Eğer sene başından itibaren ciddiye alırsanız, sene sonunda çok rahat edersiniz ve yumurta kapıya dayandığında, nispeten zorlanmayacağınız deniz ticareti yerine size zorlayabilecek idari yargılama hukuku ders notları sayfasında vakit geçirebilirsiniz…

Bu ders notu, şu konu başlıklarını içeriyor:

 • Gemi
 • Bütünleyici parça ve eklenti kavramı
 • Geminin türleri
 • Ticaret gemileri
 • Ticari olmayan gemiler
 • Geminin hukuki niteliği
 • Geminin ayırıcı unsurları
 • Türk bayrağı çekme hakkının kazanılması ve kaybedilmesi
 • Gemi sicilleri
 • Gemi üzerindeki ayni haklar
 • Gemi mülkiyetinin kazanılması
 • Gemi mülkiyetinin kaybedilmesi
 • Gemi rehni
 • Donatan
 • Donatanın sorumluluğu
 • Sorumluluğun sınırlandırılmasının koşulları
 • Donatanın çevre kirliliğinden kaynaklanan sorumluluğu

Hususi bir “deniz ticareti kanunu” yok; ancak deniz ticareti hukukuna ilişkin bir çok hüküm Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili bölümünde (Beşinci Kitap, m.931-1400) bulunuyor. Doğrudan düzenlemeyi görmek isterseniz bakabilirsiniz.

İndirme linkini yazının sonunda bulabilirsiniz.

Deniz ticareti bittiyse diğer 4. sınıf hukuk ders notlarıyla çalışılmaya devam…  İdari yargı ders notları, milletler özel hukuku notları,  miras hukuku notları, icra iflas notları ve daha fazlası Hukuk Sebili’nde!