"verba volant, scripta manent"

Eşya Hukuku Pratik – 2016-2017 İÜHF Eşya Hukuku Sınvları ve Cevapları
Eşya Hukuku Pratikleri

Eşya Hukuku Pratik – 2016-2017 İÜHF Eşya Hukuku Sınvları ve Cevapları 

Eşya Hukuku Pratik Çalışma PDF Linki 1:

İÜHF 2016-2017 Eşya Hukuku ÇİFT Vize Soruları ve Cevap Anahtarı

Eşya Hukuku Pratik Çalışma PDF Linki 2:

İÜHF 2016-2017 Eşya Hukuku ÇİFT Final Soruları ve Cevap Anahtarı

Eşya Hukuku Pratik Çalışma PDF Linki 3:

İÜHF 2016-2017 Eşya Hukuku ÇİFT Bütünleme Soruları ve Cevap Anahtarı

Eşya hukuku, medeni hukuk ve borçlar hukukunun devamı niteliğinde bir ders. Zorluk olarak ise borçlarla rahat yarışır, medeniye tek atar. Eşya hukukunun zorluğunu azaltmanın en iyi yolu bol bol eşya hukuku pratik çalışması çözmek. Bunların özellikle cevaplı olması ve mümkünse çıkmış soru olması daha da iyi olur. Bugün sayfamızda İstanbul Hukuk’ta yapılmış 3 eşya hukuku sınavını sunuyoruz. Hepsi ayrıntılı olarak cevaplandırılmış.

Yazının en sonunda şu sınavların linklerini bulacaksınız:

  • İÜHF 2016-2017 Eşya Hukuku ÇİFT Vize Soruları ve Cevap Anahtarı
  • İÜHF 2016-2017 Eşya Hukuku ÇİFT Final Soruları ve Cevap Anahtarı
  • İÜHF 2016-2017 Eşya Hukuku ÇİFT Bütünleme Soruları ve Cevap Anahtarı

Yani adeta bir çift numaralı iühf öğrencisi gibi vizeye girebilir, 80 bekleyip 13 alabilirsiniz. Finalde düzeltirim deyip 13 sayfa yazarsınız, sayfa başına 2 puan bile alamaz büte kalırsınız. Bütünlemede ümidi kesip çalışmadan girer, 4 sayfa yazıp geçersiniz. Hukuk Fakültesi’ni hoş geldiniz…

Yukarıda sayılan sınavlardan bir örnek olay ve soruyu cevabıyla birlikte buraya koyalım.

OLAY: (V) sahte bir vekaletname ile, (M)’nin maliki olduğu taşınmazı (A)’ya satar ve tapuda (A) adına tescil ettirir. Durumdan haberdar olan (M), (A)’ya karşı dava açmak üzere harekete geçer ve bu sırada (A)’nın taşınmazı satmak amacıyla emlak ofisleriyle görüşmelerde bulunduğunu öğrenir. Bunun üzerine (M), taşınmazın üçüncü kişi tarafından kazanılmasının önüne geçebilmek ve kendi adına kaydı sağlamak amacıyla avukatına başvurur.

SORU: Avukatı olarak (M)’ye hangi davayı açmasını önerirsiniz? (M) hak kaybına uğramamak için sizce hangi hukukî imkânı kullanmalıdır? Bu hukukî imkânın kullanılma usulü ve yarattığı etkileri kısaca belirtiniz.

CEVAP: V’nin sahte vekâletname ile yaptığı satış işlemi geçersiz ve buna dayanarak yapılan tescil yolsuzdur. Bu yanlışlığı gidermek üzere M, mülkiyet hakkına dayanan, tapu kaydının düzeltilmesi davası açacaktır. M’nin kullanması gerekli hukukî imkân geçici tescil şerhidir. Sicil dışı aynî hak iddiasında bulunan kişinin (olayda M’nin) iddiasının ispatı ve hakkının tescili gerçekleşinceye kadar, sicildeki kayda iyiniyetle dayanan 3. kişilerin aynî hak iktisapları korunur. Ancak aynî hak iddiasının geçici tescili halinde bu şerh, 3. kişilerin iyiniyetini ortadan kaldırıcı rol oynar ve şerhin konusu hak sonradan gerçekleşirse, şerh tarihinden başlayarak 3. kişilere karşı da ileri sürülebilir. Geçici tescil şerhi ilgililerin bu hususta anlaşması veya hâkimin karar vermesi üzerine yapılır. Hâkim tarafları dinleyerek dosya üzerinden inceleme yapar ve şerhe konu olan hakkın varlığına kanaat getirirse şerhe karar verir. Hâkimin bu kararı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında bir ihtiyati tedbir kararı niteliğindedir. Buna göre geçici tescil şerhi verilmesi asıl davayla örneğin tapu sicilinin düzeltilmesi davasıyla istenebileceği gibi asıl davadan önce veya sonra da istenebilir. Şayet ihtiyati tedbir kararı esas davanın açılmasında önce verilmişse M kararın uygulanmasından itibaren iki hafta içinde dava açmak zorundadır. Aksi halde ihtiyati tedbir kalkar (HMK.m.397/f.1). Doktrinde bu şerhin taşınmaz üzerindeki tasarrufları engellememesi gerektiği belirtilse de uygulamada hâkimin ihtiyatî tedbir kararıyla birlikte tapu kütüğü işlemlere kapanmaktadır.

Eşya hukuku aslında çok keyifli bir ders, bunu samimiyetle söylüyoruz. Zor olduğu ortada; ama günlük hayata ilişkin çok fazla karşımıza çıkan kavram ve olaylara hukuki bir anlam kazandırabilmek yeteneği insana keyif veriyor, eşya hukuku dersleri de bunu sağlıyor. Ne kadar çok örnek olay görürseniz o kadar iyi, dolayısıyla siz bizim pratiklerimizle yetinmeyin, imkanınız varsa bir eşya hukuku pratikleri kitabı alın.

İndirme linkini yazının sonunda bulabilirsiniz.

3.sınıf derslerinden pratikleri bol bol çözmek şart. Medeni usul pratikleri olmadan geçmek zor. İnsan hakları pratik çalışmaları da sorulan olaylara nasıl yaklaşmanız gerektiğini gösteriyor. Ticareti pratik çözseniz bile anlamanız garanti değil; ama seviyorsanız ticaret hukuku pratik çalışmalarına bir uğrayın bizce…

Diğer Makaleler

Leave a Reply

Gerekli alanlar işaretlendi *