Hukuk fakültesine hoş geldiniz. Burası hukuk buradan çıkış… şaka şaka, bu yüzümüzü hemen göstermeyeceğiz. Bugün gayet olumlu, hiç bir zorluktan söz etmeden, tamamen objektif verilerle karşınızdayız. Hukuk fakültesine yeni girdiğiniz için ve bilinçli öğrenciler olarak, fakülte başlamadan hukuk dersleri veya hukuk fakültesi dersleri araması yaparak araştırmaya başlamışsınız, tebrikler. Hukuk fakültesinde hangi dersler var sorusunu bu kadar erken sormanız bile sizi binlerce kişinin önüne geçirecek. Şöyle zor, böyle geçilmez demeden hukuk dersleri hakkında bilgi vereceğiz, siz de hukuk fakültesine geldiğinizde hava atacak 1-2 bilgi sahibi olmuş olacaksınız!

Aşağıda, hukuk fakültesindeki zorunlu derslerin tamamı ve bulabildiğimiz/bilebildiğimiz kadarıyla bazı seçmeli hukuk dersleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Hukuk fakültesi dersleri için yaptığımız bu tanıtımlar, hukuk fakültesini kazanıp 1. sınıfın başlamasını bekleyenlere yönelik. Hali hazırda fakülteye başlayıp “winter is coming” moduna girdiyseniz burası tam size göre değil, size daha sert bir şeyler lazım. Mesela hukuk fakültesinde yüksek notlar almanın formülünü öğrenmek işinizi görebilir! Tabi yine de genel olarak hukuk fakültesi dersleri neler diye merak etmiş olabilir, 2.sınıfta olsanız bile hukuk 4. sınıfta görülen dersler neler bir bakayım demiş olabilirsiniz. Siz de hoş geldiniz!

Aşağıda hukuk fakültesi dersleri hakkında kısa bilgilendirme yapacağız, hukuk derslerinin az çok nelerden bahsettiğini ve kamu hukuku-özel hukuk ayrımında nereye düştüğünü belirtmeye çalışacağız. Buradaki amaç sizi hukuk fakültesi derslerine biraz ısındırmak, yoksa burada verilen bilgilerle hukuk dersleri hakkında tam bilgi sahibi olamazsınız, sadece hukuk derslerinin neler olduğunu liste halinde görebilirsiniz. Biz şimdi hukuk fakültesi derslerini tanıtmaya geçelim. Aşağıda şunları bulacaksınız:

 • 1. Sınıf Hukuk Dersleri
 • 2. Sınıf Hukuk Dersleri
 • 3. Sınıf Hukuk Dersleri
 • 4. Sınıf Hukuk Dersleri
 • Hukuk Seçmeli Dersler

1. Sınıf Hukuk Dersleri

Hukuk fakültesi 1. sınıf dersleri, hukuk fakültesi öğrenciliğiniz boyunca kullanacağınız bir çok bilginin temelinin atıldığı temel hukuk fakültesi dersleri olarak adlandırılabilir. Bazı hukuk fakültelerinde farklılık göstermekle birlikte, hukuk fakültesi 1. sınıf dersleri olarak aşağıdakiler sayılabilir:

 • Anayasa Hukuku
 • Genel Kamu Hukuku
 • Hukuk Başlangıcı
 • İktisat
 • Medeni Hukuk
 • Roma Hukuku
 • Ortak Dersler

1. Anayasa Hukuku

Hukuk fakültesi 1. sınıfta görülen derslerden biri Anayasa Hukuku. Anayasa hukuku dersi, hukuk fakültesi dersleri arasında en temel derslerinden biri. Kamu hukuku özel hukuk dersleri ayrımında kamu hukuku dersleri kategorisine giren anayasa hukuku dersinde temel olarak devletin kuruluşu, devletin organları, devlet organları arasındaki ilişkiler ile temel hak ve hürriyetlere ilişkin konuları öğreneceksiniz. Anayasa hukuku dersi neredeyse bütün hukuk fakültelerinde 1.sınıfta ve 2 dönem olarak gösterilir. Anayasa hukuku adalet bölümünde ve özellikle kamu yöneti bölümünde de olan derslerden biridir.

2. Genel Kamu Hukuku

Hukuk fakültesi 1. sınıf derslerinden Genel Kamu Hukuku dersi, adından da anlaşılabileceği gibi, kamu hukuku özel hukuk dersleri ayrımında kamu hukuku derslerinden biridir. Genel kamu hukuku derslerinde devletin ortaya çıkışı, temel özellikleri, devlet-birey ilişkileri ve bu ilişkilerin modern hukuktaki görünümleri gibi konular ele alınır. Genel kamu hukuku, genellikle hukuk fakültesi 1. sınıf dersi olarak görülmekle birlikte, bazı fakültelerde diğer sınıflarda da genel kamu hukuku dersi verilmektedir. Genel kamu hukuku dersi genelde adalet bölümlerinde gösterilmez, sadece hukuk fakültesi dersleri listesinde yer alır. 

3. Hukuk Başlangıcı (Hukuka Giriş)

Hukuk 1. sınıfta görülen derslerden biri Hukuk Başlangıcı, bir diğer adıyla Hukuk Giriş dersidir. Hukuk başlangıcı dersi anayasa hukuku gibi hukuk fakültesinin en temel derslerinden biridir. Hukuk başlangıcı derslerinde, hukuka ilişkin temel kavram ve müesseseler, hukukun dalları, hukukun genel teorileri hakkında bilgiler verilir. Hukuk başlangıcı dersi, kamu hukuku özel hukuk dersleri ayrımında kamu hukuku dersleri kategorisinde yer alsa da, hukuk başlangıcı derslerinde öğrenilen kavramlar, hukuk fakültesi derslerinin tamamında kullanılmaktadır. Hukuk başlangıcı dersleri, hukukun temel kavramları, hukuka giriş gibi isimlerle tüm hukuk fakültelerinde bulunmaktadır ve genelde hukuk fakültesi 1. sınıfta görülen bir derstir. Ayrıca adalet bölümünde ve özellikle iktisadi idari bilimler fakültesindeki bölümlerde hukuka giriş veya hukukun temel kavramları derslerine yer verilmektedir. Dolayısıyla hukuk fakültesi dersleri dışında, bir çok fakültenin dersi olarak da sayılabilir.

4. İktisat

Hukuk fakültesi 1. sınıfta görülen derslerden olan İktisat, hukuk fakültesinde görülen derslerden alan dışı olmasıyla ayrılmaktadır. Hukukçular için temel iktisadi kavram ve kurumların bilinmesi önemli görüldüğünden, hemen hemen tüm hukuk fakültelerinde iktisat dersi verilmektedir. İktisat dersi büyük çoğunlukla hukuk 1. sınıfta görülen dersler arasında yer alır. Hukuk fakültesi dersleri arasında en sevilmeyen ders olabilir…

5. Medeni Hukuk

Hukuk fakültesi 1. sınıf dersleri kapsamında görülen derslerden biri Medeni Hukuk dersidir. Medeni hukuk, özellikle özel hukuk alanındaki diğer derslerin temeli niteliğindedir ve buradan anlaşılacağı üzere kamu hukuku özel hukuk dersleri ayrımında özel hukuk dersleri kategorisinde yer alır. Medeni hukuk derslerinde öğrenciler, hukukun bazı temel kavramlarını, aile hukukunu ve tüzel kişilere ilişkin bilgileri öğrenirler. Medeni hukuk dersi bütün hukuk fakültelerinde 1. sınıfta görülen derslerdendir. Neredeyse tüm hukuk fakültesi dersleri açısından temel niteliği olan medeni hukuk dersi, adalet bölümünde ve İİBF’nin bir çok bölümünde bulunmaktadır.

6. Roma Hukuku

Hukuk fakültesinin 1. sınıf dersi olan Roma Hukuku, modern hukuk sistemlerine kaynaklık etmiş olan roma dönemi hukuku konu almaktadır. Her ne kadar kamu hukuku özel hukuk dersleri ayrımında özel hukuk dersleri kategorisine girse ve çoğu yerde sadece özel hukuk boyutuyla anlatılsa da, roma özel hukuku gibi roma kamu hukuku da roma hukukunun önemli bir parçasıdır. Roma hukuku büyük çoğunlukla hukuk fakültesi 1. sınıfta görülen bir derstir ve adalet bölümlerinde roma hukuku dersine rastlanmamaktadır.

7. Ortak Dersler (YÖK Zorunlu Dersler)

Hukuk fakültesi 1. sınıfta görülen derslerden biri, daha doğrusu üçü, sadece hukuk fakültelerinde değil, YÖK’ün zorunlu dersleri olarak tüm üniversitelerdeki tüm fakültelerde gösterilen dersler olan kabaca Türkçe, Tarih ve İngilizcedir. Her okulda farklı farklı isimlendirilebilmektedirler. 12 yıl boyunca türkçe, tarih ve ingilizce öğretemeyen eğitim sistemimiz, 1 değil, tam 2 dönem boyunca bu dersleri almak zorunda bırakmaktadır! Bize de bu dersleri hukuk fakültesi dersleri arasında saymak düşmektedir…


2. Sınıf Hukuk Dersleri

Hukuk fakültesi 2. sınıf, hukuk 1. sınıfta görülen derslerinden daha spesifik bazı derslere yer vermekle birlikte, yine genel olarak temel bilgilerin öğrenildiği bir sınıftır ve buradaki hukuk fakültesi dersleri, fakültenin en zorları olarak bilinirler. Bazı hukuk fakültelerinde farklılık göstermekle birlikte, hukuk fakültesi 2. sınıf dersleri olarak aşağıdakiler sayılabilir:

 • Borçlar Hukuku Genel Hükümler
 • Ceza Hukuku Genel Hükümler
 • Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
 • Hukuk Tarihi
 • İdare Hukuku
 • Milletlerarası Genel Hukuk

1. Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Hukuk fakültesi 2. sınıfta görülen derslerden olan Borçlar Hukuku Genel Hükümler dersi, hukukumuzun önemli bir bölümünü oluşturan borçlar hukuku alanındaki temel bilgileri ve kavramları öğrenciye öğretmeyi hedefler. Kamu hukuku özel hukuk dersleri ayrımında özel hukuk dersleri kategorisine giren borçlar hukuku genel hükümler dersi, adında da yer alan “borç” kavramı ile özellikle ilgilenir ve borç doğuran hallerden sözleşme, borcun sona ermesi gibi borç kavramı üzerinden ilerler. Borçlar hukuku dersi adalet bölümlerinde ve bazı İİBF bölümlerinde de bulunmaktadır. Hukuk fakültesi dersleri arasında zorluk açısından hatırı sayılır bir yeri vardır.

2. Ceza Hukuku Genel Hükümler

Hukuk fakültesi 2. sınıf derslerinden biri olan Ceza Hukuku Genel Hükümler, ceza hukukuna ilişkin temel kavramları anlatır. Suç ve ceza kavramlarıyla özel olarak ilgilenen ceza hukuku genel hükümler, kamu hukuku özel hukuk dersleri ayrımında kamu hukuku dersleri kategorisine girer. Ceza hukuku genel hükümler dersi adalet bölümü ve bazı İİBF bölümlerinde de bulunmaktadır. Çalışma alanı bakımından hukuk fakültesi dersleri içinde en genişlerden biri ceza hukukudur.

3. Türk Hukuk Tarihi

Hukuk 2. sınıf derslerinden biri de Hukuk Tarihi dersidir. Hukuk tarihi, adından da anlaşılacağı üzere, hukukun tarihsel gelişimini ele alır. Kamu hukuku özel hukuk dersleri ayrımında genellikle kamu hukuku dersleri kategorisinde sayılır. Adalet bölümünde veya İİBF gibi hukuk derslerinin verildiği fakültelerde rastlanılmaz, dolayısıyla sadece hukuk fakültesi dersleri listesinde yer alır.

4. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Hukuk 2. sınıfta görülen derslerden olan Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi dersi, hukuk ve hukukla ilgili her türlü kavramın düşünsel ve teorik gelişimini ele alan bir derstir. Kamu hukuku özel hukuk dersleri ayrımında kamu hukuku dersleri kategorisine giren hukuk felsefesi ve sosyolojisi dersi, bazı fakültelerden hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi olarak ayrı ayrı ayrı gösterilir.

5. İdare Hukuku

Hukuk fakültesi 2. sınıfta görülen derslerden biri İdare Hukuku dersidir. İdare hukuku, devlet organlarından yürütmenin içinde yer alan idarenin kuruluşunu, kamu hizmetlerinin görülüşünü ve idare ile bireyler arasındaki ilişkileri konu alır. Kamu hukuku özel hukuk dersleri ayrımında kamu hukuku dersleri kategorisinde yer alan idare hukuku, adalet bölümünde ve çoğu İİBF bölümlerinde görülen derslerden biridir. Hukuk fakültesi dersleri içinde en anlaşılmaz ve soyut olanlar arasında sayılmaktadır.

6. Milletlerarası Genel Hukuk

Hukuk fakültesi 2. sınıf derslerinden olan Milletlerarası Genel Hukuk, yerel olmayan nadir hukuk derslerindendir. Kamu hukuku özel hukuk dersleri ayrımında kamu hukuku dersleri kategorisine giren milletlerarası genel hukuk dersi, öğrencilerin devletler ilişkiler ve uluslararası kuruluşlarla münasebetler konularında bilgi sahibi olmasını hedefler. Hukuk dışında özellikle uluslararası ilişkiler, uluslararası siyaset ve kamu yönetimi bölümlerinde milletlerarası genel hukuk dersi bulunur. Hukuk fakültesi dersleri içinde hukuk kadar uluslararası ilişkiler ve siyasetle en çok ilgilenen ders olan milletler genel, “uluslararası hukuk” olarak da adlandırılmaktadır. 

 


3. Sınıf Hukuk Dersleri

Hukuk fakültesi 3. sınıf dersleri, hukuk 1. sınıfta görülen dersler ile hukuk 2. sınıfta görülen derslerin üzerine daha spesifik ve uzmanlık oluşturan derslerin olduğu bir sınıftır. Bazı hukuk fakültelerinde farklılık göstermekle birlikte, hukuk fakültesi 3. sınıf dersleri olarak aşağıdakiler sayılabilir:

 • Borçlar Hukuk Özel Hükümler
 • Ceza Hukuku Özel Hükümler
 • Eşya Hukuku
 • İnsan Hakları Hukuku
 • Medeni Usul Hukuku
 • Ticaret Hukuku

1. Borçlar Hukuk Özel Hükümler

Hukuk fakültesi 3. sınıf derslerinden biri Borçlar Hukuku Özel Hükümler dersidir. Hukuk fakültesi 2. sınıf dersi olan borçlar hukuku genel hükümler dersinin devamı niteliğindedir. Borçlar genel dersinde görülen müesseselerin, örneğin sözleşmenin türleri hakkında bilgiler borçlar özel dersinde bulunabilir. Borçlar hukuku özel hükümler dersi, kamu hukuku özel hukuk dersleri ayrımında özel hukuk dersleri kategorisine girer.

2. Ceza Hukuku Özel Hükümler

Hukuk fakültesi 3. sınıf derslerinden biri Borçlar Hukuku Özel Hükümler dersidir. Hukuk fakültesi 2. sınıf dersi olan ceza hukuku genel hükümler dersinin devamı niteliğindedir. Ceza genel dersinde görülen müesseselere, örneğin suç türleri hakkında bilgiler ceza özel dersinde bulunabilir. Ceza hukuku özel hükümler dersi, kamu hukuku özel hukuk dersleri ayrımında kamu hukuku dersleri kategorisine girer.

3. Eşya Hukuku

Hukuk 3. sınıfta görülen derslerden biri, kamu hukuku özel hukuk dersleri ayrımında özel hukuk dersleri kategorisine giren Eşya Hukuku dersidir. Eşya hukuku, medeni hukuk ve borçlar hukuku derslerinde öğrenilen kavramların üzerine zilyetlik, mülkiyet gibi kavramları koyar. Bu anlamda medeni hukuk ve borçlar hukuku derslerinin devamı sayılabilir.

4. İnsan Hakları Hukuku

Hukuk fakültesinde 3. sınıf derslerinden biri olan İnsan Hakları Hukuku, adı üstünde temel hak ve hürriyetlerle ilgilenir. Bunun yanında uluslararası sözleşmeler ve özellikle Avrupa İnsan Hakları sistemi üzerinde durulur. Kamu hukuku özel hukuk dersleri ayrımında insan hakları hukuku dersi kamu hukuku dersleri kategorisine girer.

5. Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuk

6. Medeni Usul Hukuku

Hukuk fakültesi 3. sınıf dersleri arasında olan Medeni Usul Hukuku dersi bulunmaktadır. Hukuk fakültesinde yargılamaya ilişkin ilk derstir. Hem medeni yargılamanın hem de genel olarak Türk yargılama hukukunun temel ilke ve kavramlar medeni usul hukuku dersinde gösterilmektedir. Medeni usul hukuku dersi kamu hukuku özel hukuk dersleri ayrımında özel hukuk dersleri kategorisine girse de idari yargılama hukuku ve ceza yargılaması hukuku dersleri için de temel niteliğindedir. Medeni usul hukuku dersi adalet bölümünde de gösterilen hukuk derslerinden biridir.

7. Ticaret Hukuku

Hukuk 3. sınıf derslerinden biri Ticaret Hukuku dersidir. Yıllık eğitim veren fakültelerde tek bir ders olarak hukuk fakültesi 3. sınıfta görülen ticaret hukuku, dönemlik fakültelerde genellikle ilk dönem ticari işletme hukuku ve kıymetli evrak hukuk, ikinci dönem ise şirketler hukuku şeklinde bölünmektedir. Ticaret hukuku dersi kamu hukuku özel hukuk dersleri ayrımında özel hukuk dersleri kategorisine girmektedir.


4. Sınıf Hukuk Dersleri

Hukuk fakültesi 4. sınıf dersleri, fakülteye veda etmeye hazırlandığınız son senede hukuk fakültesi 3. sınıf derslerinde olduğu gibi daha spesifik ve uzmanlığa yönelik derslerin bulunduğu bir sınıftır. Bazı hukuk fakültelerinde farklılık göstermekle birlikte, hukuk fakültesi 4. sınıf dersleri olarak aşağıdakiler sayılabilir:

 • Ceza Muhakemesi Hukuku
 • Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku
 • İcra ve İflas Hukuku
 • İdari Yargılama Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Miras Hukuku

1. Ceza Muhakemesi Hukuku

Hukuk fakültesi 4. sınıf derslerinden biri Ceza Muhakemesi Hukuku. Hukuk fakültesi 3. sınıf dersi olan medeni usul hukukunda öğrenilen yargılama hukukuna ilişkin temel bilgiler üzerine, spesifik bir alan olan ceza yargılamasına özgü kavramların ve hukuki yapının öğretilmesini hedefleyen ceza muhakemesi hukuku dersi, kamu hukuku özel hukuk dersleri ayrımında kamu hukuku dersleri kategorisine girer. Ceza muhakemesi hukuku bazı fakültelerde ceza yargılaması hukuku veya ceza usul hukuku adlarıyla da karşımıza çıkabilir ve adalet bölümünde de gösterilen hukuk derslerindendir.

2. Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku

Hukuk 4. sınıf derslerinden biri Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku dersidir. Özellikle dönemlik olan hukuk fakültelerinde deniz ticareti hukuku ve sigorta hukuku olarak birer dönem gösterilmektedir. Deniz ticareti ve sigorta hukuku, hukuk fakültesindeki en spesifik ve uzmanlık alanına yönelik derslerden biridir. Deniz ticareti ve sigorta hukuku dersi, kamu hukuku özel hukuk dersleri ayrımında özel hukuk dersleri kategorisine girer.

3. İcra ve İflas Hukuku

Hukuk fakültesi 4. sınıf derslerinden olan İcra ve İflas Hukuku dersi, kamu hukuku özel hukuk dersleri ayrımında özel hukuk dersleri kategorisine girer. Derslerin dönemlik olduğu fakültelerde icra hukuku ve iflas hukuku olarak ayrı iki ders olarak gösterilmektedir. İcra ve iflas hukuku derslerinde, borcunu ödeyemeyen özel kişi ve tüzel kişilerin mallarına ilişkin uygulanan cebri usuller temel konuyu oluşturmaktadır. İcra ve iflas hukuku dersi, adalet bölümünde gösterilen önemli derslerdendir.

4. İdari Yargılama Hukuku

Hukuk 4. sınıf derslerinden biri de İdari Yargılama Hukuku dersidir. Medeni usul hukukunda öğrenilen yargılama hukukunun temel kavramları üzerine, idare hukukunun ve idari yargının kendine has özelliklerinin inşa edilmesiyle ortaya çıkan idari yargılamanın anlaşılmasını hedefler. Kamu hukuku özel hukuk dersleri ayrımında kamu hukuku dersleri kategorisine giren idari yargılama hukuku, adalet bölümünde de gösterilen hukuk derslerindendir.

5. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Hukuk fakültesi 4. sınıf dersi olan İş ve Sosyal Güvenlik hukuku, derslerin dönemlik olduğu fakültelerde iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku olarak 2 farklı ders olarak gösterilmektedir. İşçi işveren ilişkilerinin incelendiği iş hukuku ve kişilerin sosyal güvencelerini inceleyen sosyal güvenlik hukuku, kamu hukuku özel hukuk dersleri ayrımında özel hukuk dersleri kategorisine girer. İş ve sosyal güvenlik hukuku da adalet bölümünde verilen derslerdendir.

6. Miras Hukuku

Hukuk fakültesinde 4. sınıfta görülen derslerden biri olan Miras Hukuku, hukuk 1. sınıftaki medeni hukuk ve özellikle medeni hukukun aile hukuku kısmının devamı niteliğinde sayılabilir. Kişilerin ölmesi halinde ölmeden önce sahip oldukları malvarlığının nasıl paylaşılacağına ilişkin meseleleri temel alan miras hukuku, kamu hukuku özel hukuk dersleri ayrımında özel hukuk dersleri kategorisine giren bir derstir.

 


Hukuk Fakültesinde Hangi Seçmeli Dersler Var? Seçmeli Hukuk Dersleri

Hukuk fakültesinde 4 sene boyunca görülen temel hukuk derslerinin yanında, oldukça spesifik alanlara ilişkin seçmeli hukuk dersleri de bulunmaktadır. Bu derslerin tam bir listesini yapmak mümkün değildir. Hukuk fakülteleri genellikle, bünyelerinde bulunan öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarına göre seçmeli hukuk dersleri belirler. Dolayısıyla hukuk fakültesi seçmeli derslerini genel olarak sayamıyoruz. Yine de aşağıda tüketici olmayan, size fikir verebilecek bazı dersleri sıralayalım:

 1. Adli Tıp
 2. Sağlık Hukuku
 3. Teknoloji ve Bilişim Hukuku
 4. Hukuk İngilizcesi
 5. Hukuk Almancası
 6. Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
 7. İmar Hukuku
 8. Çevre Hukuku
 9. Hukuk ve Etik
 10. Hukuk ve Medya
 11. Hukuk ve Sinema
 12. Karşılaştırmalı Hukuk Sistemleri
 13. Hukuki Yazım ve Çeviri Teknikleri
 14. AB-Türkiye Ortaklık Hukuku
 15. İslam Hukuku ve Modern Dünya
 16. Amerikan Hukukuna Giriş
 17. İngiliz Hukukuna Giriş
 18. Rekabet Hukuku

Yazının sonuna geldik; ama yazıyı okumaya üşenenler için yazıyı bitirmeden yukarıda saydığımız tüm hukuk fakültesi dersleri için bir liste yapalım dedik.

 

HUKUK DERSLERİ LİSTESİ

Hukuk Fakültesi 1. Sınıf Dersleri

 • Anayasa Hukuku

 • Genel Kamu Hukuku

 • Hukuk Başlangıcı

 • İktisat

 • Medeni Hukuk

 • Roma Hukuku

 • Ortak Dersler

Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Dersleri

 • Borçlar Hukuku Genel Hükümler

 • Ceza Hukuku Genel Hükümler

 • Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

 • Hukuk Tarihi

 • İdare Hukuku

 • Milletlerarası Genel Hukuk

Hukuk Fakültesi 3. Sınıf Dersleri

 • Borçlar Hukuk Özel Hükümler

 • Ceza Hukuku Özel Hükümler

 • Eşya Hukuku

 • İnsan Hakları Hukuku

 • Medeni Usul Hukuku

 • Ticaret Hukuku

Hukuk Fakültesi 4. Sınıf Dersleri

 • Ceza Muhakemesi Hukuku

 • Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku

 • İcra ve İflas Hukuku

 • İdari Yargılama Hukuku

 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Miras Hukuku


Oldukça uzun bir yazı oldu, umarız kısa kısa da olsa her dersin neye ilişkin olduğuna dair bir fikriniz olmuştur ve bu yazı hukuk fakültesi dersleri aramanızda en üstlerde çıkmıştır 😀 Yazıyı uzatmadan kapatıyoruz, sizlerden Hukuk Sebili twitter ve Hukuk Sebili instagram, hesaplarımızı takip etmenizi rica ediyoruz. Soru, görüş, öneri aşağıya, yorumlara.