06 Dec 2021

Category: Hukuk Seçmeli Dersler

Bu sayfadaki notlar, kürsü asistanlarından Yasin Yerebasmaz tarafından hazırlanmış imar hukuk ders notu içeriyor. Hukuk Sebili aracılığı ile.
Hukuk Seçmeli Dersler

İmar Hukuku Ders Notu – İÜHF İdare Kürsüsü Notu 

İmar hukuku fakültedeki en faydalı seçmeli derslerden biri. İmar hukuku ders notu deyince de sık sık destek aldığımız İÜHF İdare kürsüsünden destek alıyoruz. Bu sayfadaki notlar, kürsü asistanlarından Yasin Yerebasmaz tarafından hazırlanmış hatırlatıcı ders notlarını içeriyor. Hocanın anlattığı konular derste not almak ve sonradan düzeltmek…