İlk iflas hukuku ders notu, ilk icra hukuku notunda olduğu gibi, Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanan kitabın yine üniversite tarafından hazırlanan özeti. Bu özette, iflas hukukuna ilişkin olabilecek en öz bilgiyi bulacaksınız. Anadolu Üniversitesi yıllardır uzaktan eğitim yaptığı için bu işte mahirler ve ürettikleri notlar genelde çok iyi oluyor. Bu not da tasarım olarak çok hoş. 

Bu icra hukuku ders notu şu konu başlıklarını ihtiva ediyor:

  • İflas hukuku hakkında genel bilgiler
  • İflas organları
  • İflas sebepleri
  • İflas talebi ve iflas davası
  • İflasın hukuki sonuçları
  • İflas tasfiyesi
  • Konkordato
  • Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma
  • İcra ve iflas hukukunda iptal davaları
  • İcra ve iflas suçları

Notun başında iflas hukukuna ilişkin genel bilgiler var, iflas hukukunun ne olduğunu çok güzel özetlemiş. Burada yer verelim:

“İflâsa tâbi bir borçluya karşı alacaklı, haciz veya iflâs yoluyla takip yapabilir. İflâs yoluyla takip yapmak isteyen alacaklı, iflâs sebeplerine göre, takipli iflâs ve doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurabilir. Bazı hâllerde bizzat borçlunun kendisi de, doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurarak iflâsını talep eder. İflâs yoluyla takip yapılabilmesi için, borçlunun iflâsa tâbi kişilerden olması gerekir. Kural olarak, tacirler iflâsa tâbidir. Kimlerin tacir sayılacağı ise Türk Ticaret Kanununa göre tespit edilecektir. Türk Ticaret Kanununa göre tacir olmadıkları hâlde, tacirler hakkındaki hükümlere tâbi olan kişilerin de iflâs yoluyla takibi mümkündür.”

Ders notunun tamamında konular bu şekilde özetlenmiş ve okuyucuya sunulmuş. Sınavdan önce iflas hukuku konularına hızlıca göz gezdirmek için kullanmanızı tavsiye ederiz.

İcra ve İflas Hukuku dersi de çok boyutlu bir ders. İş hukuku ve sosyal güvenlikte, deniz ticareti ve sigorta hukukunda, ticaret hukukunda karşılaştığımız dersin bölünmesi meselesi icra iflasta da var. Tabi hangi bölümler olduğunu çok düşünmenize gerek yok: İcra Hukuk ve İflas Hukuku. Bölümler ayrılmış; ancak icra hukuku ve iflas hukukuna ilişkin hükümler İcra İflas Kanunu isimli tek bir kanunda. 

İcra iflas hukuku dışındaki derslere de bakmanızı öneririz! Tüm hukuk fakültesi 4.sınıf ders notlarını sitemizde bulabilirsiniz. Tabi alttan dersi olanlar hukuk fakültesi 1.sınıf ders notları, hukuk fakültesi 2.sınıf ders notları ve hukuk fakültesi 3.sınıf ders notları da tabi ki sitemizde mevcut!

İndirme linkini yazının sonunda bulabilirsiniz.

Ders Notu Linki : İcra ve İflas Hukuku Ders Notu – İflas Hukuku AÖF Kitap Özeti