İdari Yargılama Hukuku Ders Notları PDF Linki :

Kapsamlı İdari Yargılama Hukuku Özet Notu

Bu Ders Notu Hakkında

Aydın Hoca’nın idari yargılama ders notu diğer tüm idari yargılama hukuku ders notları açısından haksız rekabet oluşturuyor, o not varken başka notu okuyası gelmiyor insanın! Ancak idari yargılama ders notları o nottan ibaret değil. Bugün paylaştığımız idari yargılama hukuku ders notu, TOBB üniversitesi öğrencileri tarafından ders takibiyle ve sanıyoruz ki ses kaydıyla oluşturulmuş bir not. Not tam 127 sayfa! Hocanın notu gibi olmasa da bu ders notu da oldukça kaliteli ve güncel. İdari yargılama ders notları arasından en iyi notlardan biri olduğunu söyleyebiliriz.

Bugün paylaştığımız idari yargı ders notundaki konu başlıkları şöyle:

 • İdari yargılama hukukunun genel özellikleri
 • Dava konusu olabilecek hukuki muameleler
 • İdari yargılama usulünde görev ve yetki
 • Bağlantılı dava
 • Aynı dilekçe ile dava açılabilecek haller
 • Dilekçelerin verileceği yerler
 • İdari yargıda davanın tarafları
 • Tarafların niteliğinin değişmesi
 • Davanın konusu
 • Süreler
 • İlk inceleme
 • Dilekçedeki “Açıklamalar” kısmı
 • İptal ve tam yargı davalarında hukuka aykırılık gerekçelerinin ortaya konması
 • Yürütmenin durdurulması
 • İdari yargılamada bilirkişi
 • İdari yargılamada duruşma
 • Re’sen araştırma ilkesi
 • İdari yargıda feragat
 • İdari yargıda ıslah
 • Açıklama ve yanlışlıkların düzeltilmesi
 • Davaya müdahale ve ihbar
 • Merci tayini
 • Yargı kararlarının uygulanması
 • Deliller ve ispat
 • İvedi yargılama usulü
 • Kanun yolları

125 sayfayı aşkın bir notta daha az konu olacağını tahmin etmiyordunuz herhalde! İdari yargılama hukukuna ilişkin tüm konuları kapsayan bu ders notunu mutlaka okuyun. Bunun yanında İdari Yargılama Usulü Kanununu da elinizin altında bulundursanız iyi olur.

İdari yargılama hukuku sadece idari yargılama hukuku değildir! İdari yargı ders notları sayfasından dışında uğramanız gereken yer idare hukuku ders notları. Zira özellikle idari işlemler ve idarenin sorumluluğu konularını bilmeden idari yargıyı anlamak çok zor. Bu konularda eksiği olanlar, idare hukuku ders notlarına baksın.

İdari Yargılama Hukuku Ders Notları PDF Linkini Yazının Sonunda Bulabilirsiniz

İdare hukukunun yargılama boyutu olan ders için başka notların bulunduğu idari yargılama ders notları sayfasına ve sonrasında da idari yargılama hukuku pratik çalışmaları sayfasına bakabilirsiniz. 4.sınıftaki diğer yargılama dersinin notlarını  ceza muhakemesi ders notları sayfasında bulabilirsiniz.