Bu ders zor mu kolay mı çok kestiremiyoruz; ancak kolaylaştıran notlar var, bunu biliyoruz! İÜHF idare kürsüsü, 2018-2019 eğitim dönemindeki derslerin ses kaydını alarak ses kaydı notu oluşturmuş ve öğrencilerin yararlanmasına sunmuş. Derslerin büyük çoğunluğu Prof. Dr. Aydın Gülan tarafından verilmiş. Aydın Hoca’yı bilen biliyordur, İÜHF efsanelerindendir, idare hukukunun ülkemizdeki duayenlerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Onun derste anlattıklarından hazırlanan bu idari yargılama ders notu da bulabileceğiniz en iyi idari yargılama ders notu!

Hocanın derste anlattıklarının nota dökülmüş hali olan bu not gibi bir materyali bulmanız mümkün değil. Hoca nev-i şahsına münhasır anlatım yöntemleri ve 30 yıllık birikimini, açık yüreklilikle öğrencilerle paylaşmış. Verdiği örneklerden tutun sistematiğine kadar neredeyse her şeyi kendine özgü bir not olmuş bu. İsteyenler piyasadaki bir idari yargılama hukuku ders kitabı ile hocanın notunu karşılaştırsın, aradaki farkı kendi görsün.

Hocanın ders notları bundan ibaret değil. Daha önce paylaştığımız İÜHF idare hukuku ses kaydı notu da bunun gibi başka yerde bulamayacağınız bir anlatımla ve bilgilerle size hizmet ediyor. İÜHF idare kürsüsü aynı zaman derste kullanılan yargı kararları, sunumlar gibi ders gereçlerini de yayınlıyor, ulaşmak için İÜHF İdare Hukuku Anabilim Dalı ders gereçleri sayfasına gitmeniz yeterli. 

Buraya idari yargılama hukukunun klasik konu başlıklarını yazacağız, zira hoca sonuçta idari yargı anlatıyor ve konu çerçevesi aynı; ama ders notu bu kapsamı hiç bir yerde olmayan bir içerikle dolduruyor.

 • İdari yargılama hukukunun genel özellikleri
 • Dava konusu olabilecek hukuki muameleler
 • İdari yargılama usulünde görev ve yetki
 • Bağlantılı dava
 • Aynı dilekçe ile dava açılabilecek haller
 • Dilekçelerin verileceği yerler
 • İdari yargıda davanın tarafları
 • Tarafların niteliğinin değişmesi
 • Davanın konusu
 • Süreler
 • İlk inceleme
 • Dilekçedeki “Açıklamalar” kısmı
 • İptal ve tam yargı davalarında hukuka aykırılık gerekçelerinin ortaya konması
 • Yürütmenin durdurulması
 • İdari yargılamada bilirkişi
 • İdari yargılamada duruşma
 • Re’sen araştırma ilkesi
 • İdari yargıda feragat
 • İdari yargıda ıslah
 • Açıklama ve yanlışlıkların düzeltilmesi
 • Davaya müdahale ve ihbar
 • Merci tayini
 • Yargı kararlarının uygulanması
 • Deliller ve ispat
 • İvedi yargılama usulü
 • Kanun yolları

Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Bunlar herhangi bir idari yargı kitabının içindekiler kısmına benziyor; ama notu açmadan dediğimizi bilemezsiniz. Fakülte hayatınız bitmeden hocanın idare hukuku ve idari yargılama notlarını mutlaka en azından bir kere okuyun deriz. Bunun yanında bir de İdari Yargılama Usulü Kanunu maddelerine baktınız mı, idari yargı dersini büyük ölçüde halledebilirsiniz.

İndirme linkini yazının sonunda bulabilirsiniz.

İdari yargılama hukuku size kolay da gelebilir, zor da gelebilir. Genelde çok iyi kitapların yazıldığı bir alan değil, mevzuatı da çok sınırlı. O yüzden öğrenciler zorlanabiliyor. Eğer siz de bunlardansanız, idari yargılama hukuku ders notlarının ve idari yargılama hukuku pratiklerinin bulunduğu sayfalara bir göz atın deriz. Diğer dersler de her zamanki yerlerinde, 4. sınıf hukuk ders notları sayfasında.   Milletler özel hukukunun,  miras hukukunun, deniz ticareti ve sigortanın, icra iflas hukukunun, kısacası tüm derslerin kendine özgü sayfası var, bakmadan gitmeyin!