Kabahatler Hukuku Ders Notu PDF Linki :

İÜHF 2018-2019 Kabahatler Hukuku Ses Kaydı Ders Notu

Bu Ders Notu Hakkında

Seçmeli derslerde ders notu bulmak zor, kabahatler hukuku ders notu da bunun zorluğundan payını almış. 2019 yılında ses kaydı notu alıp bunları yayınlayan İstanbul Hukuk’tan bir grup öğrenci, kabahatler hukuku ders notu paylaşmayı da ihmal etmemiş. Öğrencilerin bu notları oluştururken ki birincil amacı, piyasadaki öğrencileri kazıklamaya çalışan ve kendilerine muhtaç hissettirmekten zevk alan notçular. Bunlara karşı başlatılan bu hareketler sistematikleşmedi ve düzenli olarak ses kaydı notu üretilemiyor; ancak kabahatler hukukunu üretmişler ve bizi en azından bu dersten kurtarmışlar.

Kabahatler hukuku özellikle ceza hukukunu ve idare hukukunu iyi bilmeyi gerektiren bir hukuk dalı. Eskiden tek bir kanunda düzenlenirken, artık suçlar ve kabahatler ayrılmış durumda. Bizim dersimizin konusu olan kabahatler ise Kabahatler Kanunu’nda düzenlenmiş. Tabi dersi anlamak kanunu anlamakla mümkün değil, idare hukukunun ve ceza hukukunun da bir çok kavramına hakim olmayı gerektiriyor. Bu açıdan biraz zorlayıcı olsa bile insana farklı bir perspektif sağlayabiliyor.

Kabahatler hukuku ders notunda şu konular işleniyor:

 • Kabahat kavramı ve kabahatler hukuku
 • Kabahat ve suç arasındaki fark
 • Kabahatler hukukunun kaynakları
 • Kabahatler hukukunda kanunilik ilkesi
 • Kabahatler kanunu ve uygulama alanı
 • Kabahatler kanunundaki önemli maddeler
 • Kabahatin maddi unsurları
 • Kabahate teşebbüs
 • Kabahate iştirak
 • Kabahatlere uygulanacak idari yaptırımlar
 • İdari para cazsı
 • İdari tedbirler
 • Mülkiyetin kamuya geçirilmesi
 • Diğer idari tedbirler

Başlıklara baktığınızda biraz idare biraz ceza hukuku göreceksiniz. Bu dersi tam olarak anlamak için ceza hukuku ve idare hukuku bilgilerinizi gözden geçirseniz iyi olur.

İndirme linkini yazının sonunda bulabilirsiniz.

Eğer daha ciddi dersler istiyorsanız bizde hepsi mevcut! Hukuk fakültesinin en zor derslerinden medeni usul hukuku çalışabilirsiniz. Neredeyse göreceğiniz her kavram size bildiklerinizi unutturacak bir ders istiyorsanız o da mevcut. Evet idare hukukundan bahsediyoruz, isteyene en iyi notlarımızdan bazıları bu derse ilişkin. Üçlemeyi tamamlamak isteyenler için ceza hukuku dersi için notlarımız çeşitli, borçlar hukuku ders notlarının da ondan aşağı kalır yanı yok.