"verba volant, scripta manent"

Milletler Genel Pratik – 94 Teorik Çıkmış Soru ve Cevapları
Milletler Genel Pratikleri

Milletler Genel Pratik – 94 Teorik Çıkmış Soru ve Cevapları 

Milletler genel pratik çalışması iki tür olur: ya devletler arası uyuşmazlıklara dayanan pratik olay ya da doğrudan teorik bilginin sınandığı teorik sorular. Buradaki 94 sorunun tamamı milletler genele ilişkin teorik sorular. Sorular neredeyse dersin tüm konularını kapsıyor. Cevapları da oldukça uzun ve ayrıntılı.

Paylaştığımız bu zengin milletler genel pratik çalışmasından bir kaç soru ve cevap örneğini buraya koyalım, gerisini merak edenler aşağıdaki linkten indirsin.

Soru: Antlaşmalarla ilgili genel bilgi veriniz.

Cevap: Uluslararası hukukun kendilerine bu alanda yetki tanıdığı kişiler arasında, uluslararası hukuka uygun bir biçimde, hak ve yükümlülükler doğuran, bunları değiştiren ya da sona erdiren yazılı irade uyuşması anlaşılmaktadır. Bir antlaşmadan söz edilebilmesi için bunun hak ve yükümlülükler doğurması, değiştirmesi ya da sona erdirmesi koşulu çerçevesinde, hukuksal bağlayıcılığı bulunmayan çok taraflı belgelerin bir antlaşma oluşturmadığı kabul edilmektedir. Antlaşma olabilmesi için bir irade uyuşmasının uluslararası hukuk çerçevesinde hukuksal sonuçlar doğurmak üzere yapılması koşulu olmalıdır. Bir antlaşmadan söz edebilmek için ayrıca bunun birlikte gerçekleştirilen ortak bir irade işlemi olması gerekmektedir.

Soru: Tarafların tek-taraflı iradesi sonucu antlaşmaların sona ermesi hakkında bilgi veriniz

Cevap: Fesih ve Çekilme: Fesih, bir antlaşmanın taraflarından birinin bir irade açıklaması yolu ile bu antlaşma ile bundan sonra bağlı olmayacağını bildirme işlemine verilen genel ad olmaktadır. Sonuç bakımından aynı olmakla birlikte, çok taraflı bir antlaşmanın kendi tarafın kendisi bakımından bu antlaşmaya son verme işlemine ise çekilme adı verilmektedir. Vazgeçme: Bir antlaşmanın sağladığı haklardan ve çıkarlardan bundan böyle yararlanılmayacağının bildirilmesi işlemine vazgeçme adı verilmektedir. Böylece, bu işlem aracılıyla da bir antlaşmanın son bulması olasılığı vardır.

Bu iki örnek, umuyoruz ki pratiğin tamamında bulunan soruların ne tür sorular olduğuna dair fikir vermiştir.

İndirme linkini yazının sonunda bulabilirsiniz.

Milletler genelden başka 2. sınıf hukuk derslerinin pratiklerini de bulabilirsiniz. 1. sınıf hukuk pratikleri, 3. sınıf hukuk dersleri pratikleri ve 4.sınıf hukuk dersleri pratikleri de ilgili linklerde.

Daha konu çalışamadık ne pratiği diyenler sadece kaliteli hukuk ders notlarının adresi Hukuk Sebili anasayfasındaki arama sekmesine çalışmak istedikleri dersi yazabilirler!

Milletlerarası Hukuk Genel Hükümler Pratik Çalışma PDF Linki :

Milletler Genel 94 Teorik Çıkmış Soru ve Cevapları

Diğer Makaleler

Leave a Reply

Gerekli alanlar işaretlendi *