Miras Hukuku Ders Notu PDF Linki :

Miras Hukuku Kapsamlı Özet Ders Notu

Bu Ders Notu Hakkında

Miras hukuku çok zor bir ders değil. Bugünkü miras hukuku ders notu da işinizi daha da kolaylaştırmak için burada. Çok kapsamlı bir özet, miras hukukunun tüm konularını bu özette bulabilirsiniz. Tam 51 sayfa. Miras hukukunu özetlemek için 51 sayfa gayet yeterli.

Miras hukukunu seviyoruz! Miras hukuku, medeni hukuk ders grubunun son halkası, yani medeni hukukla başlayıp borçlar ile işkenceye devam eden, 3. sınıfta eşya yetmiyormuş gibi yanına bir de borçlar özel olarak karşımıza çıkan silsilenin son dersi ve en sevimlisi, en kolayı. Yanlış anlaşılmasın, kolay dediysek de hiç bir şey yapmadan geçersiniz değil. Burası Hukuk Fakültesi, kolaylık arıyorsanız başka fakültelere gidin, burada kan, ter gözyaşı var!

Yine kaptırdık. Dediğimiz gibi miras hukukunu biraz gayretle iyi bir harf notu alarak geçebilirsiniz. Zaten kavramların çoğunu daha önce gördüğünüz derslerde öğrenmiş olacaksınız, burada bir muris, bir vasiyetname o kadar, bir kaç tane daha kavram var onlar da kolay.

Bugünkü not miras hukuku için çok güzel bir genel tekrar imkanı sağlayabilir. Notun içinde bir içindekiler listesi var, onu sizinle paylaşalım:

 • Türk miras hukukunun temel özellikleri
 • Miras hukuku sistemleri
 • Miras hukukundaki kavramlar
 • Miras hukukunda korunan menfaatler
 • Yasal mirasçılar
 • Ölüme bağlı tasarruflar
 • Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar
 • Vasiyetname
 • El yazılı vasiyetname
 • Resmi vasiyetname
 • Sözlü vasiyetname
 • Miras sözleşmesi
 • Maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar
 • Mirasçı atama
 • Belirli mal veya hak vasiyeti
 • Vakıf kurma
 • Yedek mirasçı atama
 • Vasiyeti tenfiz memuru atama
 • Mirastan feragat
 • Cezai mirasçılıktan çıkarma
 • Ölüme bağlı tasarrufların yorumlanması
 • Hükümsüzlük
 • İptal davası
 • Saklı paylı mirasçılar

Konular say say bitmiyor! Notun sadece içindekiler kısmı bile 2 sayfa sürmüş. Böyle olunca, notta hiç bir eksik olmadığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Yine de siz sadece bu nota güvenmeyin, mutlaka bir miras hukuku ders kitabı edinin ve Medeni Kanunun mirasa ilişkin hükümlerine bakın. Miras hukuku pratiklerine de bakmak gerek!

İndirme linkini yazının sonunda bulabilirsiniz.