Roma Hukuku Pratik Çalışması PDF Linki:

İÜHF 2016-2017 Roma Hukuku Final Soruları ve Cevap Anahtarı

Bugünkü Roma Hukuku Pratik Çalışması, 2016-2017 döneminde İÜHF’de yapılmış Roma Hukuku Final Soruları ve Cevap Anahtarı. Roma Hukuku Ders Notlarında olduğu gibi, Roma Hukuku Pratiklerinde de çeşitliliğin fazla olduğu söylenemez. Burada İÜHF gibi soruları ve cevap anahtarını yayınlayan fakülteler imdadımıza yetişiyor.  Roma Hukuku tarihsel olduğu için ezbere dayalı sanılsa da, kavramlar tam olarak anlaşılmadan soruları cevaplandırmak mümkün değil. Sınav soruları sayesinde ne tür sorular geldiğini, cevap anahtarı sayesinde de nasıl cevaplandırmak gerektiğini görebilirsiniz.

Pratik çalışma, Roma döneminde geçen bir olayın hikayeleştirilmiş hali gibi. Sınavda sorulduğu şekliyle hikaye kısmını ve ilk cevap kısmını örnek olarak buraya alalım:

Romalı R, sahip olduuğu arazideki su kuyularından biri üzerinde, içme suyuna ihtiyaç duyan yakın dostu D’ye, bu su kuyularından yararlanması için, üç yıllığına ve 3000 sesters karşılığı bir hak tesis eder. Arazisinde başka su kaynaklarının da bulunduğunu düşünen R, yeni kaynaklar bulunması ve ayrıca bir su kanalının inşa edilmesi için inşaat ustası Y ile 5000 sesters karşılığı anlaşmaya varır. Parayı iş bitiminde alacak olan Y’nin, bu para karşılığı bir teminat istemesi üzerine R, sahip olduğu çiftli evini Y’ye rehin olarak verir; ancak bu teminat olayının iş çevresi tarafından duyulmasını istemediği için Y ile anlaşarak, çiftlik evini ona kiralamış gibi gösterir.

R, bu anlaşmadan birkaç gün sonra, maden suyu ticareti ile uğraşan B’ye, “bulunacak ilk maden suyu kuyusundan elde edilecek on fıçı maden suyu”nu 1500 sesters karşılığı satmaya söz verir ve parayı da peşin olarak alır. Bu arada, bir gece yaşanan şiddetli sel felaketi yüzünden R’nin arazisi, kanal inşası ve yeni su kaynaklarının aranması için elverişsiz hale gelmiştir. -R’nin yakın dostu D lehine su kuyusu üzerinde hak tesisinden kısa süre sonra D ölmüştür. D’nin mirasçılarını bu haktan yararlandırmak istemeyen R, bu hakka son verip veremeyeceğini Primus’a sormuştur.

  • Primus cevap verir: D yararına tesis edilen bu hak; su irtifakı (kaynak hakkı)dır. Söz konusu hak şöyle tanımlanabilir: Su irtifakı, yükümlü taşınmas malikinin yararlanan taşınmaz lehine, kendi taşınmazı üzerindeki su kaynaklarından yararlanması için tesis ettiği taşınmaz lehine ve sınırlı bir ayni haktır.

İlginç bir sınav tarzı! Sanıyoruz yıllarca sınav yapınca, hocalar da öğrenciye farklı bir şeyler sunmak adına böyle yollara başvurmuş. Çok faydalı ve akılda kalıcı olduğunu söyleyebiliriz.

Roma Hukuku Pratikleri bundan ibaret değil. Paylaştığımız tüm Roma Hukuku Pratiklerine göz atmayı unutmayın! Ya daha konuları çalışmadık, ne pratiği diyenler Roma Hukuku Ders Notları sayfasında buluşuyor.

Roma Hukuku bitti, sorular da çözüldü. Sırada ne var? Konu eksiği olanlar için tüm 1.Sınıf Ders Notları, konular tamam sorular nerede diyenler için 1.Sınıf Pratikleri ilgili linklerinde sizleri bekliyor. Tıklamanız yeterli!

Roma Hukuku Pratik Çalışması PDF Linki:

İÜHF 2016-2017 Roma Hukuku Final Soruları ve Cevap Anahtarı