Ticaret Hukuku Ders Notları PDF Linki :

Ticaret Hukukunun Tüm Konuları ve Çıkmış Sorular Kitabı

Ticaret hukukunu nereden, nasıl çalışacağınızı düşünedurun. Ya da durmayın, biz size söyleyelim: Ticaret Hukuku bu nottan çalışılır! Not olup olmadığından da çok emin değiliz. Tam 311 sayfa ve yazım düzenine baktığımızda, sanki bir kitap taslağı olarak hazırlanmış; ancak sonradan basımından vazgeçilerek not olarak öğrencilere sunulmuş gibi. Aslında bu notu bölüp bölmemekte çok tereddüt ettik; ancak zaten her konunun münferit notları var, bu notu da ticari işletme, şirketler hukuk ve kıymetli evrak hukukunu bir arada çalışmak isteyenler için bölmeden paylaşalım dedik. Böyle ticaret hukuku ders notu her zaman bulunmuyor… Yok bu not çok uzun, bunu okumaya vaktim yok diyorsanız bir yere ayrılmayın, ticaret hukukunun tüm konularının özeti niteliğinde çok daha kısa olan bir notu paylaşmıştık, sizi oraya alalım.

Bu ders notunun bir özelliği de, her konunun sonunda, notun yazıldığı tarihe kadar KPSS, hakimlik sınavları gibi çeşitli sınavlarda çıkmış test sorularına yer verilmiş olması. Artık bir çok üniversite test sınavlarını da sınav yöntemleri arasına almış durumda, sizin okulunuzda klasik yapılıyor olsa bile ileride gireceğiniz avukatlık, hakimlik sınavları gibi test sınavları açısından iyi bir alıştırma olabilir. Konuları da pekiştirmiş olursunuz.

Buraya bazı konu başlıklarını yazacağım; ama bunun en az 10 katı içerik bu notta mevcut.

 • Ticaret hukukuna giriş
 • Ticari işletme kavramı
 • Ticari işletmeye ilişkin hukuki işlemler
 • Tacir ve tacir yardımcıları
 • Ticari isimler, ticaret sicili ve ticari defterler
 • Ticari iş ve ticari yargı
 • Haksız rekabet
 • Cari hesap
 • Anonim şirket, ilkeler ve esas sözleşmesi
 • Anonim şirketin organları
 • Anonim şirkette pay sahipliği
 • Komandit şirket
 • Adi şirket
 • Kollektif şirket
 • Kıymetli evrak hukukuna giriş
 • Kambiyo senetleri
 • Poliçe
 • Bono
 • Çek

Bu kadar konu var, bunun kanuni düzenlemesi nerede diye soruyorsunuzdur. Bunca konu kısa bir kanuna sığacak değildi. 1530 maddelik Türk Ticaret Kanunu ellerinizden öper!

İndirme linkini yazının sonunda bulabilirsiniz.

Pratiklere geçmeden önce konuları çalışmak isteyenler için ticaret hukuku ders notları sayfamızda kaliteli ticaret hukuku notları bulabilirsiniz. Pratik olarak da sadece bunlarla yetinmeyin, ticaret hukuku pratik çalışmaları sayfamıza da mutlaka göz atın!

Ticareti halledenler için, Ceza Özel, Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Borçlar Hukuku Özel Hükümler ders notları ilgili başlıklara yüklendi. 3. Sınıf Pratikleri de ilgili linkte!