"verba volant, scripta manent"

Türk Hukuk Tarihi Pratik – İÜHF 2016-2017 Sınav Cevapları
Hukuk Tarihi Pratikleri

Türk Hukuk Tarihi Pratik – İÜHF 2016-2017 Sınav Cevapları 

Hukuk felsefesinde olduğu gibi Türk Hukuk Tarihi pratik çalışması dendiğinde aslında pratiğe yönelik pek bir şey olmadığını takdir edersiniz. Ahmet Cevdet Paşa’yı mezarından çıkaracak halimiz yok! Dolayısıyla Türk hukuk tarihi sınavları da genellikle teorik ve belli meselelerin yorumu üzerine oluyor. Gerçi son zamanlarda daha çok test gibi yöntemlerin kullanıldığını da görüyoruz; ancak Türk hukuk tarihi için hiç yeterli ve geçerli bir yöntem olmadığı ortada.

Aşağıda, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2016-2017 Türk Hukuk Tarihi Final Soruları ve Cevap Anahtarını, ikinci linkte ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2016-2017 Türk Hukuk Tarihi Bütünleme Soruları ve Cevap Anahtarını bulacaksınız. 

Türk hukuk tarihi derslerinde biraz aşina olmuşsunuzdur, burada size şu olay hangi tarihte olmuştur diye sorulmaz, şu kişi hangi görevlerde bulunmuştur denmez. Örneğin Osmanlı Devleti’nde cereyan eden bir hukuki ihtilaf verilir ve buna ilişkin şer’i hükümlere veya örfî hükümlere göre yorum yapılıp yapılamayacağını sorar. Aslında eğer iyi hazırlanırsa hukuk felsefesi sınavları, roma hukuku sınavları, genel kamu hukuku sınavları ve Türk hukuk tarihi sınavları çok kafa açıcı olabilir. Bir örnek verelim isterseniz:

Olay: İlk örfi vergi olan pazar vergisinin (bâc) konması sırasında Osman Gazi, Allah’ın emri değil diye böyle bir vergiye karşı çıkmış; ancak şer‘i esaslara aykırı olmadığını anladıktan sonra bunu kabul etmiştir

Soru: Osman Gaziye göre, pazar vergisine (bâc) hukuki meşruiyet kazandıran nedir, altı çizili kavramlardan hareket ederek anlatınız.

Güncel hukukumuzun pozitif yapısının bazen sıkıcı olmasının karşısında, türk hukuk tarihi gibi derslerin olması bizce büyük nimet. Değerini bilin.

İndirme linkini yazının sonunda bulabilirsiniz.

Türk hukuk tarihi pratik çalışmalarından başka 2. sınıf hukuk derslerinin pratiklerini de bulabilirsiniz. 1. sınıf hukuk pratikleri, 3. sınıf hukuk dersleri pratikleri ve 4.sınıf hukuk dersleri pratikleri de ilgili linklerde.

Daha konu çalışamadık ne pratiği diyenler sadece kaliteli hukuk ders notlarının adresi Hukuk Sebili anasayfasındaki arama sekmesine çalışmak istedikleri dersi yazabilirler!

Diğer Makaleler

Leave a Reply

Gerekli alanlar işaretlendi *