İdare Hukuku Ders Notu Linki : İdare Hukuku Ders Notu – Türk İdare Hukuku Kitap Özeti

Murat Hoca, Bahtiyar Hoca ve Cemil Hoca üçlüsünü tanımayan kalmadı. Kitapları, en çok tercih edilen idare hukuku kitaplarından biri. Bugünkü notta, hocalarımızın Türk İdare Hukuku isimli kitabının özetini bulacaksınız.  Bu özet idare hukuku ders notu, gerçekten özenerek hazırlanmış. Konuyu anlamaya yardımcı şemalar hazırlanmış, kolay okunur bir yazı şekli seçilmiş. Not görsel olarak göze, içerik olarak zihne hitap ediyor! Not, sistematik olarak da çok iyi ilerliyor ve anlamayı kolaylaştırıyor.

Kitap özeti notlarını önemsiyoruz. Kitabı okumakla aynı tecrübeyi vermese bile, onlarca kitap arasından birinin okunması ve size anlatılması gibi adeta. Fırsat buldukça kalitesine güvendiğimiz kitap özetlerini paylaşıyoruz. Daha önce Anayasa Hukuku Kitap Özeti Ders Notu, İktisat Kitap Özeti Ders Notu, Medeni Usul Hukuku Kitap Özeti Ders Notu gibi bir çok kitap özetini paylaşmıştık.

Cemil Hocaların kitabı oldukça kapsayıcı, konuları tek tek saymak zor; ancak bazı başlıkları verelim:

 • İdare hukuku alanı
 • İdarenin faaliyetleri
 • Kamu hizmeti
 • Kamu hizmetinin hukuki rejimi
 • Kamu hizmetinin görülüş usulleri
 • Kolluk
 • Kolluk faaliyetinin hukuki rejimi
 • Ölçülülük ilkesi
 • Olağanüstü hal
 • Özyönetim ve planlama faaliyeti
 • Özendirme ve destekleme faaliyeti
 • İdarenin teşkilatı
 • Merkezden yönetim
 • Yerinden yönetim
 • Kamu tüzel kişiliği
 • Kamu alanındaki özel hukuk tüzel kişileri
 • İdarenin işlemleri
 • İdari işlemlerin maddi bakımdan tasnifi
 • İdarenin malları
 • İdarenin mal edinme usulleri
 • Kamulaştırma
 • İdarenin personeli
 • Kamu personelinin disiplini

İndirme linkini yazının sonunda bulabilirsiniz.

Bu not yetmediyse diğer idare hukuku ders notları sayfasına  bakabilirsiniz. Konular bittikten sonra kafanız yeterince karıştıysa idare hukuku pratik çalışmalarıyla kafa karışıklığınızı giderebilirsiniz. 2. sınıfın muhteşem üçlüsü borçlar-ceza-idare herkes tarafından yeterince ciddiye alınıyor; ama hukuk tarihi notlarına, milletler genel ders notlarına, hukuk felsefesi notlarına bakmayan sonra pişman olur. Borçlar hukuku ders notlarında da iyi notlar bulacaksınız. Ceza hukuku ders notlarının bulunduğu sayfa da her geçen gün zenginleşiyor! Bunlar dışındaki en iyi hukuk ders notlarına kavuşmak için Hukuk Sebili’ni takibe devam edin!