Milletler özel candır. Bir yandan cmk bir yandan alttan kalan hmk çalışırken, milletler özel diye bir ders çalışmak düşüncesi bile insanı rahatlatır. Çok zorlamaz, çok şey öğretir. Çok zorlamasa da her derste olduğu gibi bunda da çalışmak gerekir. O yüzden milletler özel ders notu bulmak gerekir. 3 bölüme ayrılan milletlerarası özel hukukun vatandaşlık hukukuna ilişkin kısmını bu notta bulacaksınız. Daha önce İÜHF milletler özel ses kaydı notu paylaşmıştık, o kanunlar ihtilafına ilişkindi.

Milletler özel, resmi adıyla Milletlerarası Hukuk Özel Hükümler dersi çok boyutlu bir ders. İş hukuku ve sosyal güvenlikte, deniz ticareti ve sigorta hukukunda, ticaret hukukunda karşılaştığımız dersin bölünmesi meselesi milletler özelde de var. Milletlerarası özel hukuku 3 bölüm olarak düşünebiliriz: Vatandaşlık Hukuku, Yabancılar Hukuku ve Kanunlar İhtilafı. Derslerin senelik olduğu fakültelerde genelde ilk dönem ilk ikisi gösterilir, ikinci dönem ise kanunlar ihtilafı işlenir.

Bu milletler özel ders notu da ise vatandaşlık hukukuna ilişkin. Notta şu konu başlıkları mevcut:

  • Vatandaşlık hukukunun prensipleri
  • Türk vatandaşlığının kazanılması
  • Doğumla kazanma
  • Sonradan kazanma
  • Yeniden kazanma
  • Evlenme yoluyla kazanma
  • Evlat edinme yoluyla kazanma
  • Anayasal vatandaşlık
  • Çok vatandaşlık
  • Türk vatandaşlığının kaybedilmesi

Dediğimiz gibi, bu not milletlerarası hukuk özel hükümler dersinin bir kısmını oluşturan vatandaşlık hukukuna ilişkin, dolayısıyla yukarıda da sadece vatandaşlık hukukunu ilgilendiren konu başlıkları var. Bu notun kısa bir not olduğunu, ders sorumluluğunuz kapsamında yeterli olmayabileceğini hatırlatalım. Bu eğlenceli bir ders, güzel bir vatandaşlık hukuku ders kitabı alıp okursanız pişman olmazsınız. Dersin tüm konularını kapsayan konuların olduğu bir not istiyorsanız nereye bakacağınızı biliyorsunuz.

İndirme linkini yazının sonunda bulabilirsiniz.

Yine nispeten kolay bir dersten devam etmek isteyenler için deniz ticareti ve sigorta hukuku sayfası çok zengin olmamakla birlikte işe yarar bir şeyler barındırıyor. Zoru sevenler için neredeyse her sene başımıza bela olan ceza kürsüsü derslerinden ceza usul ders notları sayfası bir tık ötede! Diğer tüm son sınıf dersleri, 4. sınıf hukuk notları sayfamızda.